KONGRE ÖDÜLLERİ

Sözel Bildiri Ödülleri

 • Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi’nde sözel bildiri olarak seçilmiş ve ödüle başvuran 3 bildiriye birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü verilecektir.
 • Sözel Bildiri 1. lik Ödülü 30.000 TL
 • Sözel Bildiri 2. lik Ödülü 20.000 TL
 • Sözel Bildiri 3. lük Ödülü 15.000 TL olarak belirlenmiştir.
 • Jüri gerekli görmesi durumunda, ilk 3 dereceye giremeyen başarılı bir çalışmaya veya ödüle başvurmamış başarılı bir sözel veya poster bildiriye jüri özel ödülü (10.000 TL) verebilir.

Sözel Bildiri Ödülüne Başvurabilecek Bildiriler

 1. Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG ile ilgili temel bilim, laboratuvar veya klinik (ya da bunların bileşimi) alanlarda yapılmış bilimsel araştırmaların sonucu olan bildiriler ödüllere başvurabilir.
 2. Olgu bildirileri sözel bildiri ödülüne katılamazlar. Ancak çalışmacılar bir veya birden çok olgu bildirisine dayanan çalışmalarının özgünlüğü ve bilime katkısı açısından bu ödüllere layık olduğunu düşünerek ödül başvurusu yapabilirler. Bu durumda ilgili çalışmanın değerlendirmeye alınıp alınmamasına ödül jürisi karar verir.
 3. Türkiye’de yapılmış ya da uluslararası işbirliği ile gerçekleştirilmiş bilimsel araştırmalara dayanan bildirilerin ödüllendirilmesi amaçlanmaktadır. Bir Türk araştırmacının yurtdışında bir merkezde gerçekleştirilen, fikir, kurgu ve işgücü büyük oranda o merkeze ait olan bir çalışmaya katılması ile ortaya çıkan bir çalışma bu ödüllere başvurmamalıdır.
 4. Ödüle başvuran çalışmalar yakın zamanda tamamlanmış olmalıdır. Geçirilen COVID-19 pandemisi nedeni ile bu konuda kesin bir süre kısıtlaması getirilmemiştir. Yine de söz konusu çalışmanın başlangıç zamanının son 5 yıl ve bitiş zamanının son 2 yıl olması tercih nedenidir.
 5. Başvuracak çalışma son 1 yıl içerisinde yurt içi veya dışında kongrelerde sunulmuş ya da yayınlanmış olabilir. Daha eski tarihlerde sunulmuş veya yayınlanmış çalışmalar ödüle başvuramaz.

Ödüle Başvuru Şartları

 • Ödül başvurusunun geçerli olabilmesi için, başvuru isteği ile birlikte çalışmanın Türkçe yazılmış bir özet makale şeklinde kongre organizasyonuna iletilmesi gerekir (30 Eylül 2023 akşamına kadar).
 • Bu makale en fazla 2 tablo ve 2 şekil içermeli ve uzunluğu yaklaşık 1000 kelime civarında olmalıdır (kaynaklar hariç).
 • Makale, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve kaynaklar bölümlerini içermelidir.
 • Güncel ve çalışmanın niteliğine uygun etik kurallara uyulduğuna ilişkin bildirimler özet makale metninde yer almalıdır.
 • Bildiride ismi olan tüm çalışmacıların bu bildiriye katkı yaptıklarını, sunulan halini okuyup onayladıklarını ve bu ödüllere katılmasına onay verdiklerini gösteren imzalı bir belge başvuru sırasında organizasyon sekreteryasına iletilmelidir.
 • 1. İsim/sunucu olan çalışmacı ya da kıdemli çalışmacılar birden çok bildiri ile ödüllere başvurabilir. Ancak bu bildiriler aynı çalışmanın verilerinden üretilmiş farklı bildiriler olmamalıdır.