ANA KONULAR


 • EEG
  • EEG Kursu
  • Normal EEG, Artefaktlar
  • Çocukluk Çağı EEG
  • İktal EEG
  • Status Epileptikus
  • Yoğun Bakım EEG’si
  • Refleks Epilepsiler ve Tedavisi
  • İlk Nöbet ve Status Epileptikus Tedavisinde EEG’nin Yeri
 • Uyku
  • Uygulamalı Uyku Kursu
  • Sık Karşılaşılan Nörolojik Hastalıklarda Uyku: İnme, Alzheimer, Nöromüsküler Hastalıklar
  • HBS Etyopatogeneze Elektrofizyolojik Yaklaşım, Tanı ve Tedavi
  • Epilepsi ve Uyku İlişkisi, Ortak Hastalıklar, Karışan Durumlar ve Tedavi Yöntemleri
  • Uyku Bozukluklarının Otonom Disfonksiyon Yönü; İnsomni, Uyku Apnesi, HBS
  • Sağlık Yaşlılıktan, Nörodejeneratif Bozukluğa Kadar Uyku Evrilmesi ve Bozuklukları
  • Video-PSG, Video-EEG ile Olgu Tartışmaları, Tanıda Ayırıcı İncelikler
 • EMG
  • Temel EMG kursu
  • İleri EMG Kursu
  • Nöromusküler Kavşak Elektrofizyolojisi
  • Tek Lif EMG
  • MUNE
  • Aksonal Polinöropatiler ve Tedavisi
  • Demiyelinizan Polinöropatiler ve Tedavisi
  • Diyabet ve Diğer Metabolik Hastalıklarda Tedavi
  • Kök-Pleksus Lezyonları
  • Periferik Sinir Lezyonları
  • Tuzak Nöropatiler
  • Kraniyal Nöropatiler
  • Motor Nöron Hastalıkları Elektrofizyolojisi ve Tedavisi
   • ALS
   • SMA
  • Yutma ve Solunum Elektrofizyolojisi
  • Periyodik Paraliziler
  • BoNTA Uygulamaları
  • BoNTA Kursu
 • Nöromodülasyon
  • Non-invazif Beyin Stimülasyonunun (TMS-TES) Temelleri
  • Nöromodülasyon Klinik Uygulamaları
  • TMS ve Nöromodülasyon Kursu
 • Nöromusküler Hastalıklarda Görüntüleme
 • İntraoperatif Monitorizasyon
 • Myoklonus Elektrofizyolojisi ve Tedavisinde EEG, EMG ve Uyku İncelemelerinin Rolü
 • İlk Nöbet ve Status Epileptikus Tedavisinde EEG’nin Yeri
 • EMG Olguları Eşliğinde Tedavi gecesi
 • Epilepsi ve Uyku Bozuklukları Eşliğinde Tedavi Gecesi