Kongremiz başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Davet


Değerli Meslektaşlarım,

39. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 18-22 Ekim 2023 tarihleri arasında Antalya’da Asteria Kremlin Palace Otel’de gerçekleştirilecektir. Kongre Programına www.norofizyoloji2023.org web adresinden ulaşabilirsiniz.

Kongremizde ilk gün Temel EMG, İleri Düzey EMG, EEG ve Uyku Kursları yer alacaktır. Diğer 4 gün boyunca EMG, EEG, Uyku, TMS ve Botulinum Toksin A uygulamaları ile ilgili oturum, konferans ve tedavi geceleri olacaktır.

Kurs katılımları sınırlı sayıda olduğundan bir an önce kaydınızı gerçekleştirip kurslarda yerinizi ayırtmanızı öneririm.

Bu yıl kongremizde EMG ve TMS Oturumlarının gün içi bir bütünlük göstermesi hedeflenerek modüler başlıklar belirlenerek, oturum içi sözel bildiriler ve uygulamalı kurslarında yer aldığı bir program hazırlanmıştır. Bu konu ile ilgili bilgiler ve duyurular aşağıda paylaşılmıştır.

EMG ve TMS Modüler Oturumları

Bu yıl kongremizde EMG ve TMS oturumlarının gün içi bir bütünlük göstermesi hedeflenerek aşağıdaki modüler başlıklar belirlenmiştir. Bu başlıklar altında konular farklı klinik-elektrofizyolojik yönleri ile ve bir bütünlük içinde tartışılacaktır. Oturumların ardından aynı gün içinde bu modüler başlıklar ile ilgili uygulamalı kurslar düzenlenecektir.

2. Gün: Polinöropatilerde Elektrofizyolojik İncelemeler (Aksonal Polinöropatiler, Demiyelinizan Polinöropatiler, Polinöropati ile Seyreden Klinik Tablolar)

3. Gün: Motor Ünite Elektrofizyolojisi (Ön Boynuz, Nöromüsküler Kavşak, Kas) (Motor Nöron Hastalıklarında Elektrofizyoloji, NMK ve Kas Hastalıkları Elektrofizyolojisi)

4. Gün: Kök, Pleksus, Periferik ve Sinir Elektrofizyolojisi (Periferik Sinir Lezyonlarında Elektrofizyoloji, Tuzak ve Kompresif Nöropati Elektrofizyolojisi)

4. Gün: Santral Sinir Sistemi Elektrofizyolojisi (Kranial Sinir Elektrofizyolojisi, Transkranial Manyetik Uyarım Temelleri, Nöromodülasyon)

Kongre Düzenleme Kurulu olarak, kongrelerin ülkemizde Klinik Elektrofizyoloji alanında yıl içinde gerçekleştirilmiş çalışmaların paylaşılması, tartışılması ve yeni çalışmaların planlanması açısından çok önemli bir olanak sunduğunu dolayısı ile de kongre içerisinde daha ağırlık kazanması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu amaçla, her yıl gerçekleştirilen “Sözel Bildiri” oturumlarının yanı sıra, bu yılki kongremizde yukarıda belirlenen EMG ve TMS Modüler başlıkları ile ilgili ikişer sözel bildirinin oturumlar sırasında sunulması kararlaştırılmıştır. Belirlenen Modül başlıkları ile ilgili ve “Oturum Sözel Bildirileri” olarak iki sözel bildiri Kongre Düzenleme Kurulu tarafından seçilecektir. Bu nedenle, kongremize EMG ve TMS ile ilgili bu kapsamda oturumlar sırasında sunulması düşünülen sözel bildirilerin duyurulacak tarihten önce Kongre Düzenleme Kurulu’na gönderilmesi gerekmektedir. “Oturum Sözel Bildiriler” ile ilgili son gönderim tarihini kongre web sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Antalya’da görüşmek dileğiyle,

Sevgi ve saygılarımızla,

Kongre Düzenleme Kurulu Adına,

Prof. Dr. Aysun Soysal
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Demirci
Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Başkanı